Ica Nära Ålem

Ny butik på 1100 m2!  Byggstart hösten 2017, färdigställd juni 2018.

Solhemsgruppen förvärvade den första fastigheten redan 1982. Sedan dess har vi långsiktigt jobbat med att, köpa, utveckla och hyra ut fastigheter.