Framtidens fastighetsprojekt

Solhemsgruppen är alltid nyfikna på nya projekt och utmaningar. Vi letar alltid efter fastigheter och projekt som kan bidra med ny kunskap och nya värden till områden där vi verkar. Här hittar du ett antal projekt som är på gång och som vi just nu arbetar med. Solhemsgruppen är inte dem snabba klippens fastighetsbolag, inom nya projekt letar vi alltid efter långsiktig lönsamhet och hållbara värden.

Solhemsgruppen förvärvade den första fastigheten redan 1982. Sedan dess har vi långsiktigt jobbat med att, köpa, utveckla och hyra ut fastigheter.