Framtidens fastighetsprojekt

Solhemsgruppen är alltid nyfikna på nya projekt och utmaningar. Vi letar alltid efter fastigheter och projekt som kan bidra med ny kunskap och nya värden till områden där vi verkar. Här hittar du ett antal projekt som är på gång och som vi just nu arbetar med. Solhemsgruppen är inte dem snabba klippens fastighetsbolag, inom nya projekt letar vi alltid efter långsiktig lönsamhet och hållbara värden.

Pågående projekt

Ica Maxi Västervik

Ica Maxi Västervik byggs ut med ca 2000 m2 och får då större restaurang samt butiksyta. Butiksytan kommer innefatta Apoteket hjärtat. Planerad byggstart våren 2019.

Kvarteret Oden, Borgholm

Kv. Oden Borgholm bostadsrätter ritat av Mats Dahlström säljs av Pontuz Löfgren på uppdrag av Solhemsgruppen Ab planerad säljstart  påsk 2018.

Avslutade projekt

Ica Kvantum

Ica Kvantum byggs ut ca 2000 m2 och blir en Maxi öppning 2018-11-21.

Ica Nära Ålem

Ny butik på 1100 m2!  Byggstart hösten 2017, färdigställd juni 2018.

Solhemsgruppen förvärvade den första fastigheten redan 1982. Sedan dess har vi långsiktigt jobbat med att, köpa, utveckla och hyra ut fastigheter.

Pågående projekt

Mer om våra projekt