Livsplusset

Våren 2021 vann Solhemsgruppen, tillsammans med Skanska, en markanvisningstävling i området Snurrom, norr om Kalmar. Projektet heter Livsplusset och här kommer det bli cirka 104 hyresrätter. Detta är en stor satsning för Kalmar med fokus på hållbarhet.

Ladda ner digital broschyr

Solhemsgruppen förvärvade den första fastigheten redan 1982. Sedan dess har vi långsiktigt jobbat med att, köpa, utveckla och hyra ut fastigheter.