Ett familjeföretag som tror på långsiktigt fastighetsägande

Solhemsgruppen startades av Lars Williamsson som  förvärvade den första fastigheten redan 1982 i privat näringsverksamhet. Sedan dess har vi långsiktigt jobbat med att, köpa, utveckla och hyra ut fastigheter till idag va en koncern. Företaget ägs fortfarande gemensamt inom familjen och kombinerar idag förvaltning av fastigheter med nya projekt som kan ta företaget in i framtiden.

Om Solhemsgruppen AB

Vår filosofi innebär i praktiken ett långsiktigt och aktivt ägande som inte bara gynnar den egna verksamheten utan också hyresgästerna. Vårt ägande har visat att nedlagda mejerier kan förvandlas till kulturhus för ungdomar, där musik, teater och dans kombineras med fritidsgård och ungdomsmottagning. Att det som en gång förfallit kan få en ny storhetstid med nya samhällsfunktioner och hyresgäster som brukar ytorna. Allt handlar om långsiktighet och målmedvetet arbete. På uppdrag av våra hyresgäster letar vi ständigt efter nya attraktiva platser. Vi utvecklar allt från nya detaljplaner till hela fastigheter för våra hyresgäster att verka i. Vi tar också hand om förvaltningen av fastigheten och tillhandahåller allt från yttre skötsel till invändig teknisk service.

Vi förvaltar fastigheter som inhyser både små och stora hyresgäster – allt från Sveriges största matvarukedja till vanliga privatpersoner. Dessutom hyr vi ut till flera kommuner och landsting.

Solhemsgruppen har sitt huvudkontor och utgångspunkt i Kalmar och en filial i Stockholm. Vårt bestånd är lokaliserat till Småland, Blekinge i dagsläget.

Affärsidé

Vi jobbar på uppdrag av många av våra hyresgäster att finna nya attraktiva platser. Vi utvecklar då allt från nya detaljplaner till en färdig fastighet där vår beställare är hyresgäst. Vi tar också hand om förvaltningen av fastigheten och tillhandahåller hela servicen till vår kund. från yttre skötsel till service inne i fastigheten. Vi handlar inte med fastigheter utan Jobbar för att ha en långsiktig relation med våra hyresgäster och utveckla fastigheterna efter det önskemål som passar verksamheten bäst.

Familjärt fastighetsägande sedan 1982

Lars Williamsson  köpte den första fastigheten i Kalmar redan 1982 i privat näring och sedan dess har vi arbetat långsiktigt med att köpa, förvalta, utveckla och hyra ut fastigheter. Solhemsgruppen är sedan starten familjeägt och vi tror på ett aktivt ägande, varsamt förvaltande och personliga relationer. Dessa värden förvaltar vi genom handelsplatser, kontor och bostäder. Vi har huvudkontoret i Kalmar, men arbetar över hela landet. Vid sidan om våra befintliga fastigheter jobbar vi hela tiden med nya, spännande projekt. Solhemgruppen har en fast grund, men står aldrig stilla.

Ljungheden Handelsplats

Ljungheden etablerades som handelsplats i samband med ICA Maxi:s öppnande 2011 och utvecklades därefter. Besök Ljungheden.nu

Solhemsgruppen förvärvade den första fastigheten redan 1982. Sedan dess har vi långsiktigt jobbat med att, köpa, utveckla och hyra ut fastigheter.

Pågående projekt

Mer om våra projekt